Personeelsadvies bij zwangerschap

Mijn werknemer is zwanger.

Natuurlijk bent u blij voor uw zwangere werknemer. Alleen komt er voor uw bedrijf nog wel wat bij kijken. Hoewel er van overheidswege een aantal zaken vastgesteld zijn, komt een groot deel van de kosten voor uw rekening. Dit kan tot 6 maanden na de zwangerschap invloed hebben binnen uw bedrijf. Ook hebben zowel vrouwelijke als mannelijke medewerkers na de komst van hun kind recht op verschillende vormen van (onbetaald) verlof.

Rechten en plichten werkgever & werknemer

Er is online zeer veel informatie te vinden over rechten en plichten van uw bedrijf t.o.v. uw zwangere werknemer. Hoewel noodzakelijk is om alles volgens de wettelijke regels af te handelen, kan een te zakelijke benadering zorgen voor een scheve persoonlijke verhouding. Vaak wordt de menselijke maat vergeten en wordt er vooral gepraat over regelingen en wettelijke verplichtingen.

Persoonlijk en zakelijk belang

Hou er rekening mee dat, zeker in een kleine organisatie, uw medewerker vaak zelf al heeft nagedacht over de consequenties voor haar eigen werk én het bedrijf. Steek de benodigde gesprekken in vanuit de wens om deze samenwerking te versterken. Probeer tijdens de gesprekken het persoonlijke aspect en uw bedrijfsmatige doelen in balans te brengen. Gewoon even vragen hoe het gaat kan veel losmaken en zorgt voor een goede onderlinge verhouding.

Hoera of help?

Het inwerken en aanstellen van een vervanger is een taak op zich. Ook de eventuele doorbetaling bij ziekte tijdens de zwangerschap weegt zwaar. Het regelen van aangepast werk of aangepaste werktijden is soms erg lastig in een kleine organisatie. Laat staan de extra zaken die u moet regelen wanneer een zwangerschap niet vlekkeloos verloopt. Al deze zaken kunnen emotioneel en zakelijk de verhoudingen ernstig verstoren.
Voorkom slapeloze nachten en gun uzelf én uw werknemer een onbezorgde periode met een gezonde terugkeer naar de werkvloer.