Personeelsadvies bij langdurig verzuim

Mijn werknemer blijft ziek

Een grote scheepswerf in Delfzijl of een kleine kapperszaak in Winschoten; al het werk dat wordt verzet is mensenwerk. Als ondernemer ben je afhankelijk van je personeel en investeer je graag in groei. Soms lopen de zaken echter niet zoals je zou willen en valt een vaste medewerker uit. U ziet het de eerste weken even aan, maar al snel blijkt dat dit langer zal gaan duren dan jullie beiden hadden gewild.

Wet- en regelgeving langdurend verzuim

Al vanaf de eerste ziekmelding is het belangrijk een verzuimdossier bij te houden. Dit is onderdeel van een betrouwbaar P&O beleid is essentieel in verdere verzuimtrajecten. Vanaf 6 weken is uw werknemer voor de wet langdurig ziek. Als werkgever is het belangrijk dat u dan aan de actuele wet- en regelgeving voldoet. U krijgt te maken met de Wet Poortwachter, Eerste Spoor of Tweede Spoor trajecten en moet in het uiterste geval ontslag en een WIA uitkering aanvragen voor uw werknemer. Het is dan belangrijk dat u bij het UWV kunt aantonen dat u alles tijdig en volgens de regels hebt gedaan. Ook is het voor uw werknemer, die uiteraard ook in een lastige situatie zit, belangrijk dat u zijn/haar persoonlijke situatie niet uit het oog verliest.

Komt mijn werknemer nog terug?

Het belangrijkst bij een langdurend ziektetraject en of re-integratie traject is de dialoog met de zieke werknemer. Dit is voor u als werkgever niet altijd gemakkelijk. De emotionele betrokkenheid is voor beide partijen vaak te groot. Ook heerst in langdurige trajecten vaak het gevoel dat praten niets oplost. Dankzij mijn gesprekstechnieken kan ik mensen in korte tijd weer het vertrouwen geven dat het allemaal goed komt. Met oog voor de persoonlijke situatie van de werknemer. Zonder de bedrijfsdoelen uit het oog te verliezen. Zowel aan het begin als aan het eind van een langdurig traject stel ik orde op zaken voor zowel werkgever als werknemer.

Veel voorkomende oorzaken langdurend verzuim

Langdurend verzuim door burn-out

Een burn-out kan er flink inhakken bij uw werknemer. Hou goed in de gaten dat dit geen signaal is van achterliggende ontevredenheid of een te hoge werkdruk. Als werkgever zijn er een aantal zaken die u kunt doen om een burn-out te voorkomen. Lees meer over verzuim door burn-out

Langdurend verzuim door een depressie

Een depressie kan worden veroorzaakt door persoonlijke omstandigheden, aanleg of moeilijke situaties op het werk. Het is belangrijk in gesprek te blijven met uw werknemer over de aard van de depressie, de duur en eventueel vervangend werk aan te bieden. Blijf helpen. Lees meer over uitval door depressie

Langdurend verzuim door een ongeval

Een ongeval op het werk of in de vrije tijd is erg tragisch. Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan iedereen overkomen. Zorg er voor dat u altijd de veiligheidsprotocollen naleeft en dat uw medewerkers hier van op de hoogte zijn. Bij een ernstig ongeval is het belangijk om in gesprek te blijven met uw werknemer en familie. Zorg er voor dat deze gesprekken zo positief mogelijk zijn. Lees meer over langdurige uitval door een ongeval

Langdurend verzuim door een blessure

Een werk- of sportblessure is voor uw medewerker erg vervelend. Het is in beide gevallen belangrijk om in gesprek te blijven met uw medewerker over het herstel en eventueel vervangend werk. Ook is het verstandig uw bedrijfsverzekering te raadplegen en te kijken wat u kunt doen voor uw werknemer. Lees meer over langdurige uitval door een blessure