Wat is voor een werkgever belangrijk bij een WIA aanvraag

Wanneer uw werknemer ziek blijft

Wanneer uw werknemer na 87 weken ziekte of arbeidsongeschiktheid nog niet volledig aan de slag kan (voor minimaal 35%), komt de WIA regeling in zicht. De WIA voorziet uw werknemer van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid na ziekte. U hoeft vanaf dat moment geen loon tijdens ziekte meer door te betalen. Er zitten echter wel een aantal haken en ogen aan voor u als werkgever.

Uw werknemer doet de WIA aanvraag

U krijgt beide van het UWV een bericht over de WIA-aanvraag. Uw werknemer moet de aanvraag uiterlijk in week 93 hebben gedaan. Hij of zij heeft daarvoor de reintegratie-verslagen nodig.

Wat moet ik als werkgever doen?

Allereerst moet u er voor zorgen dat uw werknemer alle verslagen heeft. Verder bent u als werkgever verantwoordelijk voor de volledige afhandeling van het traject. Bij een onvoldoende beoordeling kunnen loonsancties worden opgelegd door het UWV. Ook moet u langer loon doorbetalen wanneer uw werknemer de aanvraag te laat indient.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar de stappen die tijdens het ziektetraject zijn doorlopen. Is alles volgens de regels gegaan. Zijn er geen stappen overgeslagen? Is alles goed vastgelegd?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor deze goede afhandeling en vastlegging. U draagt immers uw werknemer over aan een uitkeringsinstantie.

Een goede communicatie is ook hier de sleutel tot succes

Dankzij mijn uitgebreide ervaring als personeelsadviseur kan ik voor zowel werknemer als werkgever dit moeilijke traject begeleiden. Met oog voor de persoonlijke situatie van de werknemer. Zonder de bedrijfsdoelen uit het oog te verliezen. Ik zorg er voor dat de aanvraag volgens de regels verloopt en dat zowel werkgever als werknemer in het proces worden gehoord en betrokken.