Advies en begeleiding bij re-integratie trajecten

Weer aan het werk na ziekte of uitval

Geen eigen P&O afdeling, maar wel mensen in dienst en een langdurig zieke werknemer? Dan komt er veel op u af. Naast het regelen van vervanging of het tijdelijk extra bijspringen om al het werk af te krijgen, bent u als werkgever verplicht om na te denken over het vervolg voor uw zieke werknemer. Het aanbieden van vervangend of aangepast werk, gesprekken over re-integratie, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Voor ondernemers is dit een lastig traject. Er komen veel emoties los, het gaat immers ook over het voortbestaan van uw bedrijf.

Wat zegt de wet- en regelgeving over re-integratie van personeel?

Als werkgever en werknemer zijn er een aantal rechten en plichten omtrent een re-integratie traject. Volgens de Wet verbetering Poortwachter heeft een werkgever twee jaar lang een re-integratieplicht. Dit houdt in dat u er alles aan doet om vervangend werk of de weg naar ander werk te faciliteren. Wanneer blijkt dat uw werknemer geen zicht meer heeft op structurele terugkeer, is het uw taak om te helpen bij het vinden van passend werk.

Passend advies en begeleiding tijdens een re-integratietraject?

Zowel aan het begin als aan het eind van een langdurig traject stel ik orde op zaken voor zowel werkgever als werknemer. Ik zorg voor goede verslaglegging en neem de taken van de werkgever op P&O gebied uit handen. Het regelwerk en de juridische afhandeling is dan een zorg minder.
Tegelijkertijd zorg ik er voor dat zowel u als uw werknemer weer met een goed gevoel aan de toekomst kunnen werken. Ik ben gedurende elk moment in ieder traject inzetbaar. Door middel van gesprekken zoeken we gezamenlijk naar passende alternatieven en mogelijkheden. Ook zet ik mijn uitgebreide netwerk in Groningen en Noord Nederland in bij het vinden van een passende werkervaringsplek of baan.

Advies bij re-integratie trajecten op ieder moment

Gesprekken & verslaglegging

Het is belangrijk om tijdens een re-integratietraject in dialoog te blijven. Zowel voor werkgever als werknemer is het prettig om een onafhankelijk persoon in te schakelen. De verslaglegging blijft dan ook objectief en correct. Lees verder over gesprekken en verslaglegging

Reintegratie eerste en tweede spoor

Na een uitgebreide intake breng ik de wensen van beide partijen in kaart en stellen we een passend re-integratie plan op. Samen richten we de blik weer op de toekomst, zonder overhaast te werk te gaan. Lees verder over reintegratie eerste en tweede spoor

Aantonen goed werkgeverschap

Als ondernemer met personeel is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij alle rechten en plichten rondom goed werkgeverschap. Tijdens een re-integratie traject is het belangrijk dit ook te kunnen aantonen. Lees meer over goed werkgeverschap

Ontslag- en WIA-aanvraag

Wanneer uit alle verslagen blijkt dat er geen passende oplossing binnen uw bedrijf te vinden is kunt u een ontslagaanvraag indienen. Ik help bij de begeleiding richting deze aanvraag en zorg er voor dat alle juridisch verplichte stappen worden gezet. Lees verder over ontslag en WIA