Advies bij re-integratie eerste en tweede spoor

Eerste spoor re-integratie

Wordt uw werknemer langdurig ziek? Dan bent u verplicht uw werknemer zo snel mogelijk weer aan passend werk te helpen. Bij een eerste spoor re-integratie traject kijken we of dit mogelijk is binnen uw eigen bedrijf. Maar hoe gaat dit nou in zijn werk? Misschien ziet u geen andere mogelijkheden, of heeft u het te druk met het opvangen van al het extra werk. Vooral in kleine organisaties kan dit vraagstuk nogal zwaar wegen.
Door middel van een uitgebreid intake gesprek breng ik de hele situatie in kaart. Samen kijken we naar de toekomst en proberen we te focussen op alle mogelijkheden. Als werkgever kunt u alvast nadenken over het aanpassen van de werkplek, flexibelere werktijden of het aanpassen van de functie van de werknemer.

Tweede spoor re-integratie

Als tijdens het eerste spoor traject blijkt dat uw werknemer niet meer bij u terug kan komen kan er
een tweede spoor traject worden gestart. De noodzaak voor een tweede spoor moet goed blijken uit de verslaglegging. Bij een re-integratie traject tweede spoor moet u als werkgever kijken of er elders passend werk te vinden is voor uw werknemer. Deze extra taken zijn niet makkelijk uit te voeren naast uw dagelijkse werkzaamheden.
Als onafhankelijk personeelsadviseur neem ik al deze taken uit handen. Door middel van gesprekken zoeken we gezamenlijk naar passende alternatieven en mogelijkheden. Ook zet ik mijn uitgebreide netwerk in Groningen en Noord Nederland in bij het vinden van een passende werkervaringsplek of baan.