Hulp bij goede verslaglegging personeelszaken

Het belang van correcte verslaglegging

Uw personeel is het kapitaal van uw organisatie. Daarom is het van belang hier regelmatig aandacht aan te besteden. Zie het als periodiek onderhoud. U verwacht ook niet dat uw auto altijd maar blijft rijden zonder brandstof en onderhoud. Tevreden en gezond personeel is onontbeerlijk voor een goede organisatie. Een goede verslaglegging van al uw inspanningen op dit gebied kunt u zien als een keuringsrapport. Bij een ongeval noodzakelijk. Zo ook bij (langdurige) ziekte of uitval van uw personeel.

Beoordeling- en functioneringsgesprekken

Bij een goed P&O beleid horen ook de periodieke beoordelings- en functioneringsgesprekken. Hierin worden afspraken over groeimogelijkheden, opleiding en werkzaamheden vastgelegd. Ook is het een gelegenheid om samen de toekomst te bespreken en perspectief te houden. Dit is belangrijk voor uw bedrijf en uw werknemer. Hiermee voorkomt u verzuim of ontevredenheid.

Personeelsdossiers

Correcte en onafhankelijke verslaglegging van personeelszaken is erg belangrijk. Omdat werkgever en werknemer een gezamenlijk belang, maar ook individuele belangen hebben, moeten personeelsdossiers zo objectief mogelijk worden vastgelegd. Zo toont u goed werkgeverschap en voorkomt u onduidelijkheid over afspraken achteraf.

Verslaglegging re-integratie trajecten

Het is belangrijk om tijdens een re-integratietraject in dialoog te blijven. Zowel voor werkgever als werknemer is het dan prettig om een onafhankelijk persoon in te schakelen. De verslaglegging blijft dan ook objectief en correct. Dit kan essentieel zijn later in het traject wanneer er een ontslagaanvraag moet worden ingediend of een WIA uitkering moet worden aangevraagd.