Ik ben ervan overtuigd dat personeel het grootste kapitaal is van organisaties. Ik weet dat verzuim een grote impact heeft op het kapitaal. Ik begeleid organisaties bij langdurig verzuim en de wet- en regelgeving. Daarbij schep ik orde in de chaos van re-integratie. Ik weet dat ik met mijn kwaliteiten en inzet de noodzakelijke verplichtingen voor de ondernemers uit handen kan nemen. Daarom wil ik ze professioneel ondersteunen.

OVER MIJ

Profiel: 

Mijn overtuigingskracht brengt mensen in beweging. Ik weet dat mijn inhoudelijke kennis en ervaring daar een groot effect op heeft. Ik ben  snel van begrip, met een analytisch vermogen en weet goed verbale en non-verbale terugkoppeling te geven. Daarbij ben ik creatief en innovatief in het vinden van oplossingen.

Kennis

Opdrachten die ik krijg benader ik vanuit verschillende invalshoeken. Mijn opleidingen sluiten hierbij aan. Na mijn studie HBO Personeel&Arbeid heb ik aan de Open Universiteit de module Sociaal Zekerheidsrecht gedaan. Daarnaast heb ik aanvullende cursussen en trainingen gevolgd zoals ontslagrecht en fiscale risico’s.

Mijn meest in het oog springende talenten:

  • Inhoudelijke kennis en ervaring
  • Helikopterview. snel van begrip
  • Goed analytisch, ordenend en structurerend vermogen
  • Goed in het geven van verbale en non-verbale terugkoppeling
  • Overtuigingskracht
  • Innovatief en creatief