Advies en hulp bij een ontslag aanvraag

Wanneer er geen oplossing mogelijk is

Soms is iemand dusdanig arbeidsongeschikt geraakt dat er geen uitzicht meer is op verbetering. Er is dan geen vervangend werk meer te bedenken en geen oplossing meer mogelijk. U vraagt dan ontslag aan voor uw werknemer.

Wat zegt de wet over een ontslagaanvraag

Bij het indienen van een ontslagaanvraag wordt er door het UWV altijd gekeken of aan alle verplichtingen is voldaan. U moet de arbeidsongeschiktheid onderbouwen. Ook moet u kunnen aantonen middels goede verslaglegging dat alles is gedaan in het re-integratie traject. Na beoordeling door het UVW krijgt u dan een ontslagvergunning en wordt er voor uw medewerker een vervolgtraject ingezet.

Hulp bij ontslag

Een ontslag na ziekte is een eindstation van een langdurig traject. Dit is zeker niet wat jullie voor ogen hadden toen het dienstverband begon. Het is daarom extra belangrijk dat dit traject met zorg voor werknemer, bedrijf en een correcte juridische afhandeling wordt ingezet. Ik geef advies en help bij het indienen van een ontslag aanvraag. Ook help ik bij het voeren van de gesprekken met uw medewerker.