Missie & Visie

Mijn doel: MKB-ers met personeel zorgeloos laten ondernemen.

Als personeelsadviseur werk ik nauw samen met de opdrachtgever, zodat mijn vakkennis en – ervaring gecombineerd wordt met de kennis en ervaring van de ondernemer over de organisatie en de medewerker(s). Bij het maken van afspraken over de onderlinge rol- en taakverdeling probeer ik zo aanvullend mogelijk te zijn op wat reeds in de organisatie aanwezig is. Als professional maak ik een analyse, waarin ik een praktisch plan van aanpak presenteer. Dit plan kan ik, samen met de opdrachtgever en medewerker, aanpakken en uitvoeren.

Mijn expertise: Orde in de chaos scheppen, de zogeheten angel eruit halen, vertrouwen in de toekomst.

Het verloop van een opdracht wordt bepaald door de vraag van de opdrachtgever, de context ervan en het aantal mensen dat erbij betrokken is. In overleg met mijn opdrachtgevers breng ik de vraagstelling verder in kaart waarna we samen de inhoud van de opdracht, de wijze van uitvoering, de te besteden tijd, het op te leveren product en de onderlinge taakverdeling bepalen.

Mijn aanpak: intensief, doeltreffend en professioneel met de nadruk op de terugkeer naar de werkvloer.

Ik ben praktisch en resultaatgericht, alles op maat gesneden. Ik benader een probleem steeds vanuit het punt waaruit ik naar iets kijk, waarbij ik theorie en praktijk aan elkaar verbind. Daarbij staat een inhoudelijk goede oplossing voorop. In korte tijd hebben we de teugels van uw organisatie weer stevig in handen en krijgen uw werknemers het vertrouwen dat alles weer goed komt.

Het Resultaat: Een goed draaiende onderneming met gemotiveerd en gezond personeel.

Het resultaat van mijn inspanningen is het resultaat van alle gezamenlijke inspanningen. In korte tijd weet ik beide partijen weer het gevoel te geven dat het allemaal goed komt. Ook in moeilijke situaties of trajecten. Zodra we weer gezamenlijk naar de toekomst durven kijken, kunnen we werken aan herstel en re-integratie. Zieke medewerkers zijn na 5 maanden intensieve begeleiding, 100% terug in hun werkomgeving.