Langdurend verzuim door een ongeval

Mijn werknemer heeft een ongeluk gehad

Uw werknemer kan (tijdelijk) uit de running zijn door een ongeval op het werk of in de privé sfeer. Dit is natuurlijk erg tragisch voor uw werknemer. Misschien zijn er blijvende gevolgen. Als werkgever heeft u rondom ongevallen een aantal verplichtingen naar uw personeel toe. Hou in ieder geval contact met de uitgevallen werknemer en laat regelmatig iets van u horen.

Een ongeval op het werk

Wanneer uw werknemer op het werk een ongeval krijgt ligt de bewijslast bij u als werkgever. U moet aantonen dat alle protocollen zijn vastgelegd en worden nageleefd. Ook bent u verantwoordelijk voor het opstellen van een ongevallenrapport. Daarnaast moeten alle arbeidsrisico’s in kaart zijn gebracht en moet u kunnen aantonen dat u uw personeel voldoende heeft geinstrueerd.

Een ongeval buiten het werk

Het kan voorkomen dat uw werknemer ziek wordt of letsel oploopt buiten zijn of haar eigen schuld. Dit is vaak het geval bij een (verkeers)ongeval. Voor u als werkgever betekent dit niet alleen dat u uw goede werknemer (tijdelijk) kwijt bent, maar ook dat u plotseling een hoop extra kosten en zaken moet afhandelen.

In ieder geval is het belangrijk alles vast te leggen in een dossier. Later kan er dan eventueel loonschade worden verhaald op de veroorzaker. Dit kan tot 5 jaar na dato.

Na een ongeval weer (deels) aan het werk

Afhankelijk van de toedracht van het ongeval komt uw werknemer weer (deels) terug op de werkvloer. Het is belangrijk om extra aandacht te besteden aan het herstel. Wanneer het een bedrijfsongeval betreft is het ook belangrijk dat u als werkgever aantoont waar processen zijn verbeterd en hoe u uw werknemers in bescherming neemt.

Ik adviseer u graag over de mogelijke trajecten en regelgeving rondom ongevallen van uw personeel. Dankzij mijn uitgebreide ervaring en gesprekstechnieken weet ik in iedere (moeilijke) situatie het vertrouwen te herstellen en leg ik de basis voor de toekomst.