Langdurend verzuim door burn-out

Mijn werknemer heeft een burn-out

Een burn-out is een complexe psychische aandoening waar uw werknemer flink last van kan hebben. Het voordeel is voor u als werkgever dat een burn-out vrijwel altijd tijdelijk is. Ook hebben burn-out klachten vaak te maken met een hoge werkdruk, of werkdruk-ervaring van uw werknemer. Het goede nieuws is ook hier dat dit iets is waar u iets aan kunt doen.

Wat moet ik als werkgever doen?

Allereerst moet u er voor zorgen dat u alle ziekmeldingen van uw werknemer vastlegt in een dossier. Dit is belangrijk voor het verdere verloop en aanvraag van eventuele regelingen in de toekomst.

Werkstress herkennen, burn-out voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen, dat weten we allemaal. Maar hoe signaleert u werkstress bij uw personeel? In de meeste gevallen willen werknemers die een hoge werkdruk ervaren hun werk zo goed mogelijk doen, maar worden ze hier in de praktijk in belemmerd. Wanneer dit te lang duurt ligt een burn-out op de loer. U moet als wergever deze belemmeringen opsporen en veranderen. Soms is een burn-out een combinatie van werk en privé. Deze druk is niet altijd zichtbaar voor u als werkgever. Daarbij ervaart niet iedereen druk op dezelfde manier. Dit maakt signalering lastig.

Algemene signalen van een burn-out/stress/ontevredenheid:

  • Uw werknemer voelt zich moe, komt mat over en heeft meer dan een uur nodig om thuis‘los te komen’ van het werk;
  • uw werknemer uit steeds meer kritiek over het werk of de werkzaamheden;
  • uw werknemer is vaker ziek, doktersbezoek lijkt niet te helpen;
  • uw werknemer toont minder inititatief en lijkt zich op afstand op te stellen.

Na een burn-out aan het werk

Om na een burn-out weer aan het werk te gaan moet het vertrouwen tussen werkgever en werknemer worden hersteld. Dankzij mijn gesprekstechnieken weet ik in korte tijd mensen het gevoeg te geven dat het allemaal weer goed komt. Met oog voor de persoonlijke situatie van de werknemer. Zonder de bedrijfsdoelen uit het oog te verliezen. Juist bij moeilijke gesprekken vertaalt zich dit in resultaat, zowel voor werkgever als werknemer.