Ons bedrijf is een organisatie waarbij kennis van zaken het middel is voor het verlenen van diensten aan andere organisaties en particulieren

Doelstelling: Advies en ondersteuning aan MKB’ers met betrekking tot alle facetten van personeelszaken.

Mijn expertise: Orde in de chaos scheppen, de zogeheten angel eruit halen, bij (moeizame) re-integratietrajecten, 1e en 2e spoor.  

Mijn aanpak: intensief, doeltreffend en professioneel met de nadruk op de terugkeer naar de werkvloer.

Resultaat: zieke medewerkers zijn na 5 maanden intensieve begeleiding, 100% terug in hun werkomgeving.

Mijn diensten bestaan uit:

– P&O Abonnement

– P&O Projecten

– P&O Helpdesk

Wat kunt u van mij verwachten:

Als personeelsadviseur werk ik nauw samen met de opdrachtgever, zodat mijn vakkennis en -ervaring gecombineerd wordt met de kennis en ervaring van de klant over de organisatie en de medewerker(s). Bij het maken van afspraken over de onderlinge rol- en taakverdeling probeer ik zo  aanvullend mogelijk te zijn op wat reeds in de organisatie aanwezig is. Als professional maak ik een analyse, waarin ik een praktisch plan van aanpak presenteer. Dit plan kan ik, samen met de opdrachtgever en medewerker, aanpakken en uitvoeren.

Het verloop van een opdracht wordt bepaald door de vraag van de klant, de context ervan en het aantal mensen dat erbij betrokken is. In overleg met de klant breng ik de vraagstelling verder in kaart waarna we samen de inhoud van de opdracht, de wijze van uitvoering, de te besteden tijd, het op te leveren product en de onderlinge taakverdeling bepalen.

Ik ben praktisch en resultaatgericht, alles op maat gesneden. Ik benader een probleem steeds vanuit het punt waaruit ik naar iets kijk, waarbij ik theorie en praktijk aan elkaar verbind. Daarbij staat een inhoudelijk goede oplossing voorop.