Bewijzen van goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is sociaal zakelijk in balans

Mijn ervaring is dat goed werkgeverschap van groot belang is. Personeel is het kapitaal van een bedrijf. Daar ga je als werkgever zorgvuldig mee om. Een goed beleid, goede afspraken en goed werkgeverschap is cruciaal voor het aantrekken en behouden van goed personeel. Het P&O-beleid is daarbij naar mijn mening sociaal zakelijk in balans. Flexibel en open naar de medewerker binnen de kaders van het bedrijfsbelang.

Beginselen goed werkgeverschap

Wettelijk zijn er 6 beginselen van goed werkgeverschap vastgesteld:
Wees zorgvuldig; maak geen misbruik van je positie; motiveer ingrijpende beslissingen; maak verwachtingen waar; behandel je medewerkers gelijk en zorg voor een goede verzekering.
Veel van deze beginselen zijn een open deur. Toch kan het goed zijn u hierin te verdiepen en te zorgen dat dit is verweven in uw personeelsbeleid. Daarnaast is het goed om vast te leggen wat u nog meer voor uw personeel doet. Een goede werkgever zorgt voor gelukkige medewerkers. Uw medewerkers zullen beter presteren, een lager ziekteverzuim hebben en minder verloop. Zo draagt iedereen in uw bedrijf bij aan het succes van uw onderneming.

Goed werkgeverschap aantonen

Het kunnen bewijzen van goed werkgeverschap wordt extra belangrijk bij een conflict of geschil met een van uw werknemers. Ook tijdens re-integratie trajecten of bij een ontslag op staande voet wordt u hierop beoordeeld.
Het tijdig opstellen van een P&O beleid, het aanleggen van personeelsdossiers en een goede verslaglegging zorgen er voor dat u uw goed werkgeverschap kunt aantonen wanneer het nodig is.